الرئيسية / موقع وظائف خالية / وظائف فى كايرو مول فيستيفال وداندى مول وايكا نوفمبر2016
https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373
AF24984 – Assistant Security Manager| City Management | Cairo Festival City | AFGRE | Cairo, Egypt https://www.afuturewithus.com/careers/al-futtaim/VacancyDetail.aspx?VacancyID=118383&ChannelID=1036 AF24982 – Housekeeping Supervisor (x2) | City Management | Cairo Festival City | AFGRE | Cairo, Egypt https://www.afuturewithus.com/careers/al-futtaim/VacancyDetail.aspx?VacancyID=118377&ChannelID=1036 AF24983 – Security Supervisor | City Management | Cairo Festival City | AFGRE | Cairo, Egypt https://www.afuturewithus.com/careers/al-futtaim/VacancyDetail.aspx?VacancyID=118379&ChannelID=1036 AF24926 – Administration […]

وظائف فى كايرو مول فيستيفال وداندى مول وايكا نوفمبر2016

AF24984 – Assistant Security Manager| City Management | Cairo Festival City | AFGRE | Cairo, Egypt https://www.afuturewithus.com/careers/al-futtaim/VacancyDetail.aspx?VacancyID=118383&ChannelID=1036 AF24982 – Housekeeping Supervisor (x2) | City Management | Cairo Festival City | AFGRE | Cairo, Egypt https://www.afuturewithus.com/careers/al-futtaim/VacancyDetail.aspx?VacancyID=118377&ChannelID=1036 AF24983 – Security Supervisor | City Management | Cairo Festival City | AFGRE | Cairo, Egypt https://www.afuturewithus.com/careers/al-futtaim/VacancyDetail.aspx?VacancyID=118379&ChannelID=1036 AF24926 – Administration […]

https://go.ad2up.com/afu.php?id=645373